رئیس کنگره: دکتر قمر حسینی الهاشمی

دبیر علمی کنگره: دکتر علی درخشان

دبیر اجرایی کنگره: دکتر میترا بصیرت نیا
پوستر همایش
 
صفحه اصلی > کمیته علمی
.: کمیته علمی

 • فرحناک اسدی(امریکا)
 • نعمت الله عطایی(تهران)
 • میترا بصیرت نیا(شیراز)
 • اسفندیار بداغی(تهران)
 • علی درخشان(شیراز)
 • سید طاهر اصفهانی(تهران)
 • محمد اسماعیلی(مشهد)
 • فاطمه قانع(مشهد)
 • الاله قیصری(اصفهان)
 • نیلوفر حاجی زاده(تهران)
 • ملک تاج هنرمند(تهران)
 • نکیسا هومن(تهران)
 • قمر حسینی الهاشمی(شیراز)
 • رزیتا حسینی(تهران)
 • محمود رضا خزایی(مشهد)
 • محمد ملک زاده(امریکا)
 • معصومه محکم(تهران)
 • Parvin Mohseni[Tehran]
 • پروین محسنی(تهران)
 • فخرالسادات مرتضوی(تبریز)
 • میترا ناصری(مشهد)
 • اذر نیک اور(تهران)
 • حسن اتوکش(تهران)
 • ناهید رحیم زاده(تهران)
 • سیمین صادقی(زاهدان)
 • سید ابوالحسن سید زاده(کرمانشاه)
 • مصطفی شریفیان(تهران)
 • هادی سرخی(بابل)
 • محمد تقی طباطبایی(تهران)
 • مهدی شیرازی(شیراز)
 • مهرالسادات علوی(شیراز)
 • فرشید علیزاده(اصفهان)
 • عبدالعزیزخضری(شیراز)
 • سعید شاکری(شیراز)
 • علیرضا مریخی(اصفهان)
 • فاطمه امام قریشی(شیراز)
 • علی احمدزاده( اهواز)
 • احسان ولوی(اهواز)
 • هما ایلخانی(شیراز)
 • محمد حسین فلاح زاده(شیراز)
 • حمید رضا بادلی(رشت)
 • حسین عماد ممتاز(همدان)