رئیس کنگره: دکتر قمر حسینی الهاشمی

دبیر علمی کنگره: دکتر علی درخشان

دبیر اجرایی کنگره: دکتر میترا بصیرت نیا
پوستر همایش
 
صفحه اصلی > کمیته اجرایی
.: کمیته اجرایی

•    دکتر میترا بصیرت نیا
•    دکتر فاطمه امام قریشی
•    دکتر فرهاد هنجنی
•    دکتر احمد رضا زاده
•    ساناز بهادری
•    حسین مختاری
•    مریم فرهمندی
•    مرضیه دشت پیما
•    زهرا همت
•    محبوبه کشاورزی
•    نیلوفر علیشاهی