رئیس کنگره: دکتر قمر حسینی الهاشمی

دبیر علمی کنگره: دکتر علی درخشان

دبیر اجرایی کنگره: دکتر میترا بصیرت نیا
پوستر همایش
 
صفحه اصلی > محل برگزاری همایش
.: محل برگزاری همایش

محل برگزاری:
شیراز، دروازه قرآن، هتل شیراز

تلفن: 32274820-071
فاکس: 32274822-071
E-mail: info@shiraz-hotel.com     
  
  


 

 

 شیراز هتل
هتل شیراز
شیراز هتل شیراز هتل

سالن همایش سالن همایش