رئیس کنگره: دکتر قمر حسینی الهاشمی

دبیر علمی کنگره: دکتر علی درخشان

دبیر اجرایی کنگره: دکتر میترا بصیرت نیا
پوستر همایش
 
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

محورهای همایش:

·         عفونت ادراری

·         رفلاکس

·         اوروپاتی انسدادی

·         Voiding dysfunction

·         پیوند کلیه

·         نارسائی حاد و مزمن کلیه

·         پرفشاری خون

·         همودیالیز

·         دیالیز صفاقی

·         آب و الکترولیت

·         گلومرولونفریت