رئیس کنگره: دکتر قمر حسینی الهاشمی

دبیر علمی کنگره: دکتر علی درخشان

دبیر اجرایی کنگره: دکتر میترا بصیرت نیا
پوستر همایش
 
صفحه اصلی > راهنمای نگارش مقالات و ارائه پوستر
.: راهنمای نگارش مقالات و ارائه پوستر

راهنمای نگارش و ارسال مقالات:

 

§         مقالات باید بصورت آنلاین و از طریق سایت همایش ارسال گردد. لذا خلاصه مقالاتی که از طریق فاکس و ایمیل ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

§         مسئولیت صحت علمی و ویرایشی مطالب و رعایت اصول اخلاق در پژوهش به عهده نویسنده خواهد بود.

 

§         مقالات ارسالی باید حاصل کار پژوهشی باشد و مقالات مروری پذیرفته نخواهد شد.

 

§         مقالات ارائه شده به تشخیص کمیته علمی کنگره در دو بخش پوستر یا سخنرانی پذیرفته خواهند شد.

 

§         ثبت نام و حضور شخص نویسنده مقاله (ارسال کننده مقاله) الزامی میباشد و در صورت تدوین مقاله به صورت گروهی حضور افراد در روز کنگره مشروط به ثبت نام در سایت و پرداخت هزینه ثبت نام به صورت جداگانه میباشد.

 

 

در نگارش مقالات نکات زیر را رعایت بفرمایید:

§         چکیده مقالات بایستی به زبان انگلیسی باشد.

 

§         جهت نگارش تمامی اجزاء از نرم افزار Microsoft word office 2007،  فونت Time New Romans استفاده گردد.

 

§         مقالات باید شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان، و نام سازمان تمامی نویسندگان (Affiliation) باشد.

 

§         عنوان مقاله بصورت (Bold)  و با فونت 14نگارش گردد. نام نویسندگان با فونت 12نگارش گردد و زیر نام نویسنده ارائه دهنده مقاله خط کشیده شود .

 

§         سازمان نویسندگان (Affiliation) با فونت 10 نگارش گردد و متن خلاصه مقاله با فونت 12 و سرتیترها به صورت (Bold) نگارش گردد.

 

§         چکیده مقا لات حداکثر 250-300 کلمه باشد. (بدون احتساب عنوان، نام و آدرس)

 

 

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 30بهمن 1394


 

دستورالعمل ارائه مقالات به صورت شفاهی (Oral) و پوستر  

 

ارائه شفاهی

ارائه دهنده باید مقاله خود را با استفاده از نرم افزار (Power point 2007) در مدت زمان 10دقیقه ارائه دهد. ارائه شامل عنوان، مقدمه، مواد و روشها، بحث و نتیجه گیری باشد.

 

 

ارائه پوستر

ارائه دهنده میبایستی مقاله خود را در قالب پوستر به ابعاد 50*70 به صورت عمودی سانتی متر تهیه کند. هر پوستر شامل عنوان، نام نویسندگان، سازمان، مقدمه، مواد وروش ها، یافته ها، بحث و نتیجه گیری و منابع باشد و از عنوان " پنجمین کنگره بین المللی انجمن نفرولوژی کودکان ایران" استفاده گردد.