رئیس کنگره: دکتر قمر حسینی الهاشمی

دبیر علمی کنگره: دکتر علی درخشان

دبیر اجرایی کنگره: دکتر میترا بصیرت نیا
پوستر همایش
 
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ های مهم: 

تاریخ برگزاری کنگره: 15 لغایت 17 اردیبهشت ماه 1395
مهلت ارسال چکیده مقاله: 25 اسفندماه 1394